Machinegun

Jsem převážně spokojený český tatík a manžel.

Momentálně mě živí poradenství v oblasti ochrany průmyslových podniků před požárem a hlavně výbuchem (viz Igniscon).

Jsem pravicového smýšlení, konzervativní, ovšem otevřený novým myšlenkám.

Převážně optimista. Dívám se dopředu a jen se občas ohlédnu, zda cesta, po které jdu, vede správným směrem. Respektuji autority, které se autoritami staly, nikoliv se jimi prohlásily. Jsem si vědom, že dosáhnu vysoko jen proto, že stojím na ramenou obrů…