Archiv pro rubriku: Politics

My political observations.

Něco o ceremoniální roli.

Studoval jsem na Gymnáziu v Holicích – v dobách, kdy se ještě nejmenovalo po Dr. Holubovi – a tam byl takový zvyk: den poté, co skončily maturity, probíhalo předávání maturitních vysvědčení na radnici města. Holice jsou spíše větší vesnice než město, proto byli místní vždy hrdí na to, že mají v Holicích gymnázium, stejně jako další významné instituce. Vážili si i svých čerstvých maturantů a absolventů, a proto ty oficiality.

Tak i já jsem dostal maturitní vysvědčení z rukou starosty Holic. Je to ceremoniální role – starosta Holic má právo (nevím, jestli psané – formou nějaké místní vyhlášky – nebo zvykové, prostě že se to tak pro větší vážnost dělo vždycky) předávat maturitní vysvědčení. Bylo celkem nepředstavitelné, že by pan starosta vůbec uvažoval o tom, že by někomu vysvědčení nepředal, pokud tento splnil všechny náležitosti maturitní zkoušky, byť to byl známý sígr. Starosta není od toho, aby to posuzoval – ostatně byl by to subjektivní názor člověka, který právě t.č. úřad vykonává. Předávání vysvědčení starostou obce je záležitostí veskrze slavnostní a důležitý není konkrétní člověk, který dokument předává (dokonce, jestli si vzpomínám, tak FYZICKY jej ani nepředává – to dělala tuším ředitelka gymnázia), jde samozřejmě o jeho úřad. O fakt, že se tak děje slavnostním ceremoniálem v sále radnice a ne třeba jen tak ve školní třídě nebo tělocvičně. Tento ceremoniál pak dodává vážnost oběma stranám – „obdarovaný“ má pak pocit větší zodpovědnosti za svěřený „titul“, ceremoniář zase touto „pravomocí“ získává na smysluplnosti úřadu.

Pochopitelně, že je to stejné i v případě M. Zemana a pana Putny. Ano, zní logicky že pokud má někdo právo činit nějaká jmenování, pak má de iure také možnost jmenování odmítnout. Nedá se zpochybnit, že jmenování může odmítnout v případě, že nebyly splněny podmínky pro jmenování, pokud by třeba dotyčný školu vůbec nestudoval nebo neobhájil závěrečnou práci apod. Ale v okamžiku, kdy jsou splněny veškeré zákonné podmínky, stává se ze jmenujícího pouhý ceremoniář, který nezastupuje sebe, jako soukromou osobu s svými subjektivními názory, ale zastupuje úřad, který je pochopitelně veškerých subjektivních názorů prost a pak dle mého názoru možnost nejmenovat mizí. Protože v takovém případě ceremoniář nerozhoduje, ale vykonává rozhodnutí jiných. Stejně jako třeba ředitel věznice propouští vězně nikoliv na základě své úvahy, ale na základě rozhodnutí soudu. Tedy on vykonává rozhodnutí, ale těžko jej může nevykonat, i kdyby si o propouštěném myslel cokoliv.

Pokud toto M. Zeman nechápe (nebo chápat nechce), nemá být podle mého názoru prezidentem, protože nedává tomuto nejvyššímu světskému státnímu postu dostatek vážnosti.

Chce se mi zakončit tuto úvahu větou „Katolické buzny zdraví Bátoru“, ale bylo by to příliš laciné…

Opravy vodovodních přípojek na náklady vlastníků?

Jestli opravdu projde tento návrh: http://jdem.cz/2sh67, tak to považuju za celkem nehoráznou věc. Nicméně mě zajímá jeden celkem praktický problém…

U nově budovaného srubu máme vodovodní řád, který mě Vodárenská společnost Chrudim donutila vybudovat, přestože jsem o něj vůbec nestál. O co jde? Náš dům se nachází cca 100 m od silnice, pod kterou je i hlavní vodovodní řad. K tomu domu se jezdí po příjezdové cestě, která je společná i pro tři moje sousedy. Protože VS Chrudim odmítla budovat čtyři vodovodní přípojky těsně vedle sebe, řekli nám, že jestli chceme vodu, musíme si na vlastní náklady vybudovat řád a teplrve z něj odbočky, tedy přípojky. S tím, že tento řád následně za 1000,- Kč (pořizovací náklady byly cca 70.000,- Kč…) jim prodáme a VS se o něj bude starat.

OK.

Jestli se ale opravdu změní legislativa a já jako jediný vlastník pozemku, pod kterým vede vodovodní přípojka, budu muset opravu platit, tak jsem zvědav, co se stane, když ji prostě odmítnu zaplatit. Voda nepoteče nejen mě, ale i mým třem sousedům, kteří v tom budou zcela nevinně a na vodu mají jistě nárok, protože za ni budou řádně platit. Já navíc vodovod tak nutně nepotřebuju, protože máme vlastní studnu s velmi kvalitní vodou…

Opraví vodovod bez mého souhlasu (bez mého souhlasu se vstupem na pozemek) a bez toho, abych jim to schválil a pak mě budou o škodu žalovat? Proč bych měl být zodpovědný za majetek někoho jiného, který ještě ke všemu musím strpět na svém pozemku?

A napadla mě i analogie s elektrickým vedením – bude majitel pozemku platit opravu elektrického vedení strhlého vichřicí, protože stožáry stojí na jeho pozemku?