Neřešitelný problém.

To si takhle na vlastní náklady a částečně také vlastníma rukama a lopatou postavíte vodovodní řád, protože si státní orgán usmyslí, že přípojka nestačí a pak ho chcete používat. Nicméně to nejde. Proč? Protože když úředník narazí na úředníka je to stejné jako když se srazí dva nákladní vlaky…

Připomínám, že vodovodní řád je vodní dílo a dle zákona může úředník, pokud je zlý, chtít po občanovi stejné množství razítek, jako když stavíte novou lipenskou přehradu. Namátkou třeba razítko Správy úložišť radioaktivního odpadu nebo armády. Vysvětlili jsme si s úředníkem, že já nebudu emancipovaný občan, budu držet hubu a krok a úředník mě nepožene pro razítko od správců lázní a zřídel.

Vodovod je tedy zbudován, ale dosud neprovozován. Na začátku řádu je uzavřené šoupě a byl jsem poučen, že jakákoliv manipulace s ním znamená automaticky černý odběr a riziko sankcí. To chápu – přece jenom nemám namontovaný vodoměr.

Jenže ke kolaudaci vodovodu je vyžadován rozbor vody. Podotýkám, že vodovod je pouhým prodloužením obecního vodovodu, nikoliv nějaký nový zdroj, tudíž je voda pod nepřetržitým dozorem správce vodovodu a rozbor se mi tudíž jeví jako zbytečný, zejména pokud jsem schopen doložit, že vodovod je zbudován z materiálu, ze kterého se vodovody staví (ostatně vlastně položení potrubí prováděl sám VaK). Zeptal jsem se úředníka, jak mám navíc provést odběr vody ze suchého vodovodu, načež mi bylo řečeno, že mi ho musí pustit. VaK na oplátku prohlásil, že vodovod spustit nelze, neboť není zkolaudován. Navíc mi hadice v podstatě trčí ve sklepě ze zdi bez jakékoliv koncovky, takže puštěním vodovodu by mi VaK vytopil sklep.

Dle úředníka je postup takový, že:

1) doložím rozbor vody, na základě toho mi vydají kolaudační rozhodnutí

2) na základě toho můžu uzavřít smlouvu s vodárenskou společností, která namontuje vodoměr a já můžu zahájit odběr.

Ovšem bod 1) nelze splnit bez bodu 2) a naopak.

Začíná zákopová válka…