O Wordu, Outlooku a absenci novinek.

Nedávno si David Grudl na Twitteru povzdechl (resp. celkem oprávněně rozladěně konstatoval) jak neinovativní jsou produkty Microsoftu a mě nezbývá než souhlasit. On si konkrétně stěžoval na Word, kde bych samozřejmě pár příkladů, kdy to zoufalství z toho až čiší, našel taky. Jeden příklad za všechny: když chcete do dokumentu vložit aktuální datum, u kterého se objeví ikonka „aktualizovat“ (hodí se třeba u dokumentů, které mají stále stejnou šablonu a vy v něm chcete jedním klikem jen aktualizovat datum – typicky na konci smluv, v záhlaví cenových nabídek, u pravidelných oběžníků a já nevím čeho všeho), dělá se to takto:

Vložení > Rychlé části > Pole… > ze seznamu s názvy polí vybrat „Date“.

Proč se to jmenuje tak složitě a proč pořád ty názvy polí nejsou přeložené, když jinak je přeložené úplně všechno, včetně kompletní dokumentace k GDPR, mi je záhadou. Taky nechápu, proč ty pole nejsou nějak seřazené podle oblastí (ano, jsou tam kategorie, jenže je třeba vědět, v které kategorii co je). Takhle si třeba člověk musí pamatovat, jaký je rozdíl mezi „Date“ a „CreateDate“ – první vloží aktuální datum, ten druhý datum vytvoření dokumentu. Jenže! „Date“ se v dokumentu zobrazí jako datum, které lze přepsat a u kterého je tlačítko aktualizovat, které z něj udělá datum dnešní, zatímco „CreateDate“ se v dokumentu objeví jako datum vytvoření dokumentu, které lze přepsat, a u kterého není tlačítko „aktualizovat“. Chápete? Obě funkce vloží pole s datem, které bude nastaveno na datum, kdy jste jej vložili, ani jedno se automaticky neaktualizuje, obě jde normálně ručně editovat, akorát u funkce „Date“ přibude tlačítko „aktualizovat“, kdy jej můžete změnit na dnešní bez toho, abyste jej přepisovali.

A ten Outlook… Tři pro mě naprosté záhady a podle mého názoru i naprosté selhání UX developera jsou:

1) absence fulltextového našeptávače v poli „Komu“, když chcete psát e-mail.
Chápate… Jdete psát panu Novákovi z firmy Firma s.r.o. Kliknete do pole „Komu“ a začnete psát „nov-“ a očekáváte, že vám začne napovídat e-maily, kde se vyskytuje řetězec „nov“ (ať už v části před nebo za zavináčem)? Ne… Začne vám našeptávat pouze kontakty, které máte v Outlooku uložené a které obsahují „nov“ v uloženém jméně kontaktu (nikoliv v e-mailové adrese). Takže když pan Novám má e-mail servis@firma.cz – nemáte šanci. Pokud má e-mail servis.novak@firma.cz – nemáte šanci. Pokud má e-mail jan.novak@firma.cz a vy ho nemáte uloženého v kontaktech jako Nováka, ale jako Servis Firma – nemáte šanci. Přičemž si s ním píšete klidně stovky mailů měsíčně, dvacet jeho e-mailů máte v Doručené poště – ne, to Outlook ignoruje. Vy si prostě musíte každý e-mailový kontakt uložit do Outlooku, vyplnit k němu jméno (ideálně i nejméno jako „servis“, „účtárna“ atd.), aby Outlook vzal na milost fakt, že si s tím člověkem často píšete a nabízel vám jej v našeptávači. A teď… když nevíte, jak se ten člověk jmenuje, ale víte, že vám řeší poruchy nebo když e-mail sdílí více osob (třeba všichni servisáci v dané firmě), to je teprve masox 😉

2) absence rozpoznávání jazyka.
Jako kurvadrát, vždyť Outlook je program pro korporátní klientelu! Korporáty jsou zpravidla dvojjazyčné – kolegovi píšete česky, šéfovi anglicky. Microsoft zcela jistě umí jazyk rozpoznat (když vaše e-maily umí i automaticky překládat) a měl by mít možnost přepínat automaticky kontrolu pravopisu podle toho, v jakém jazyce píšete. Nebo mít aspoň možnost nadefinovat si dva nejpoužívanější a mezi nimi tlačítkem přepínat. Pak by člověk aspoň nemusel pořád opravovat to, že mu Outlook automaticky opravuje „take“ na „také“ a tak podobně.
(Na tohle jsem si udělal takový malý workaround: Outlook umožňuje pod pás karet přidat další pás, který se jmenuje „panel nástrojů Rychlý přístup“. Ten se dá přizpůsobit, vybrat z menu „všechny příkazy“ a najít „Nastavit jazyk kontroly pravopisu…“ a dát přidat. Tím se v okně pro psaní nového emailu objeví tlačítko, kterým se dá rychle přepínat mezi kontrolou pravopisu nainstalovaných jazyků. Hodí se i pro přidání dalších tlačítek, která nejsou zahrnuta v hlavním Pásu karet, např. Uložit. Dá se samozřejmě stejným způsobem přizpůsobit i samotný Pás karet, ale je k tomu třeba vytvořit si vlastní skupinu což je ale kvůli jednomu tlačítku zbytečné a navíc panel nástrojů Rychlý přístup je docela užitečná věc).

Vtipná věc: při změně kontroly pravopisu na angličtinu Outlook ignoruje pole „předmět“, takže když dáte nový e-mail, první co uděláte je, že si přepnete jazyk na angličtinu a do předmětu napíšete „take this“, tak vám nejspíš slovo „take“ opraví na „také“ (pokud to není první věc, kterou ze slovníku automatických oprav vyjmete) a „this“ podtrhne červeně…

Navíc… kontrola pravopisu po přepnutí jazyka funguje od místa, kde jste si jej při psaní přepnuli nebo na označený text, takže když si po dvou větách uvědomíte, že píšete anglicky s českou kontrolou gramatiky, musíte buď celý text označit a dát změnit kontrolu gramatiky nebo se smířit s tím, že kontrola proběhne až od třetí věty dál… Proč tam kruciprdel není tlačítko „tento e-mail píšu anglicky“ nebo možnost přepnutí jazyka u celého, i již napsaného textu mi je záhadou.

A vůbec, proč tam není funkce „Automaticky rozpoznat jazyk“? Oh wait! Ta funkce tam je! No hned v tom dialogu pro výběr jazyka pro kontrolu gramatiky! A dělá to něco? Ne… 🙂 Vložíte tam 4 stránky anglického textu, který i Bing překladač rozpozná jako angličtinu, ale Word (protože okno pro psaní e-mailu v Outlooku je jen modifikovaný Word) si myslí, že jste idiot, co neumí napsat jediné slovo správně a všechny vám je podtrhá po klausovsku červenou vlnovkou…

3) absence upozornění na chybějící přílohu
Kolikrát se vám stane, že posíláte e-mail a zapomenete připojit přílohu? Mně furt. A očividně se to děje všem, protože snad všichni ostatní klienti už mají vestavěnou funkci, která rozpozná klíčová slova jako „v příloze“, „attached“ atd. a zeptají se vás, jestli jste nezapomněli na přílohu. Outlook tuto funkci má také! (Soubor > Možnosti > Pošta > Odesílání zpráv) Funguje? Vůbec! Mám zaškrtnuto „Upozornit mě při odesílání zprávy, že v ní možná chybí příloha“. Zkusím si poslat e-mail, ve kterém je v poli předmět napsáno: „Přílohou nabídka“ a v těle text: „V příloze vám zasílám důležitou nabídku, kterou je důležité, abyste dostal. Nabídka je přiložena jako soubor v příloze.“. Nepřiložím žádný soubor. Nechá mě ho Outlook poslat? Ale jistě! Beze všeho!

Dobrá… říkám si, že možná nezvládá češtinu, tak udělám stejný pokus v angličtině. A hádejte, co se stane… No jasně, pošle to jako prd.

 

Ale hlavně že máme kulaté rohy a obří okna plná prázdného místa, kde dřív bývaly možnosti nastavení a volby. Uživatel si ale nemá co vybírat možnosti – uživatel má být ohromen čistým (rozuměj prázdným) designem. Až se budu chtít kochat obrazy, zajdu si do galerie. Počítač, operační systém a kancelářské programy jsou můj soustruh a od něj očekávám hlavně funkčnost.