O novém autobusovém terminálu v Heřmanově Městci.

V Heřmanově Městci se radní rozhodli, že se jim už nelíbí, že autobusové nádraží zabírá notný kus jinak malebného náměstí v samém centru města (kromě něj se na náměstí nachází dále toto: kostel, tři parkoviště osobních aut, průtah městem, jedna nevelká travnatá plocha přetnutá asfaltovým chodníkem a tři stromy). Bylo tedy rozhodnuto, že u místního vlakového nádraží bude vybudován přestupní terminál (a.k.a. nové autobusové nádraží), které umožní jednak plynulý přestup cestujících mezi vlaky a autobusy (a mezi autobusy z různých směrů) a také vymístí ty nevzhledné krabice na kolech parkujících na náměstí na periferii, kde je nikdo neuvidí, protože tam většinou nikdo není. Kde taky jinde postavit centrální přestupní uzel než na místě, kde je hustota obyvatel z celého města snad nejmenší.

Osobně jsem velkým fanouškem propojování různých módů dopravy s co nejkratšími přestupními vazbami, ideálně tzv. hrana-hrana, kdy k jednomu nástupišti ze jedné strany jezdí vlaky, z druhé autobusy. Ideálně tohle umí třeba ve Finsku. Tam jsou menší nádraží většinou se dvěma krajními nástupišti, přičemž ale pokud se vlaky zrovna nekřižují, se pro oba směry využívá to, které je blíže výpravní budově a ke kterému z druhé strany přijíždějí autobusy (pod úhlem 45°, takže se tam vejdou třeba tři, čtyři vedle sebe aniž by zabíraly příliš mnoho místa). Autobusy mají jízdní řád sladěný s vlaky, takže když ve stanici zastaví vlak, u stejného nástupiště stojí už jeden, dva, tři autobusy do různých směrů, takže vylezete z vagónu, uděláte přesně deset kroků (bez jakýchkoliv bariér a často pod jednou střechou) a jste v autobuse. Minimum podchodů / nadchodů, žádné kilometry modrého nebo šedého zábradlí – prostě pohodlný přestup.

V Heřmanově Městci proběhla současně s výstavbou autobusového terminálu zároveň i úprava kolejiště a nástupišť ve stanici, takže to přímo vybízelo k tomu, aby došlo k vzájemné synergii a mohl tak vzniknout ideální přestupní uzel umožňující pohodlné cestování a aby se autobusové nádraží stalo pohodlnou a reprezentativní branou do města.

Tak přesně takhle se to v Heřmanově Městci ani za více než 100 milionů korun nepovedlo.

Autobusové nádraží sice ještě není dokončeno, ale už teď vidím, co všechno je tam špatně.

V rámci rekonstrukce nástupišť vzniklo nové nástupiště u nově zřízené kusé koleje (původně 2. kolej od staniční budovy, dnes kusá („slepá“) kolej č. 1). Ta však byla zkrácena tak, že končí cca 50 m před samotným autobusovým nádražím (a navíc zakončena podivným „šturcem“ z moc pěkně bagrem urovnané hromady štěrku). Viz foto (autobusové nádraží je vpravo za mnou):

Kolej nepokračuje dále, ačkoliv by klidně mohla a nástupištní hrana by mohla sloužit zároveň z druhé strany i pro autobusy (nástupiště pro autobusy je za tou řadou betonových sloupů). Místo toho zde bude pravděpodobně travnatá plocha bez využití:

 

Zároveň vznikla nová nástupní hrana (delší nástupiště) u koleje č. 3 (dnes 2. od staniční budovy), která je průběžná a ze které je možné vedení vlaků směr Prachovice.

Proč toto nástupiště není o 20 cm širší a nemá tak nástupní hrany z obou stran (tedy i od nově kusé koleje č. 3) je mi záhadou. Asi bylo nutné udat nějaké zábradlí…

Je smutné, že do Prachovic ani na druhou stranu do Chrudimi z Heřmanova Městce toho času žádné osobní vlaky nejezdí, přičemž minimálně do Prachovic by jistě byla poptávka, protože se zde nachází velká cementárna, kam dojíždí stovky lidí, velká část i z Přelouče, Heřmanova Městce apod. a zastávka vlaku se zde nachází doslova v areálu cementárny. Bohužel, ačkoliv vím, že ze strany cementárny zájem o vlakové spoje byl, nebyla vůle najít řešení v podobě sladění jízdního řádu vlaku se začátky a konci směn, takže vlak sice jezdil, nicméně v naprosto nevhodnou dobu, tedy prázdný a tedy s argumentem na zrušení. Takže vznikl nový krásný přestupní terminál, u kterého však nebude prakticky mezi čím přestupovat. Ale to nechám stranou, to by bylo na samostatný článek. Heřmanův Městec má tedy nové nádraží s kolejemi do třech směrů, které ale momentálně v případě osobní dopravy slouží jako koncová stanice pro jeden motorový vůz pendlující mezi Přeloučí a Heřmanovým Městcem.

Zpět k technickému řešení: nové nástupiště u koleje č. 3 je delší a umožňuje případně i jízdu souprav, ne jen solo motorového vozu. Teoreticky. Prakticky ale ne, protože je v polovině nástupiště odjezdové návěstidlo (S3) směr Prachovice, takže vlaky končící v Heřmanově Městci budou končit před tímto návěstidlem, dost daleko od příchodu k autobusovému nádraží a já vůbec nezávidím strojvedoucím ty rozčílené babičky, co budou lamentovat, proč sakra nezastavil u toho chodníku z nástupiště, ale takhle blbě v půlce…

 

(Návěstidlo S3, před kterým budou zastavovat všechny vlaky, vlevo u lampy příchod k autobusovému nádraží. Kolej přímo vede směr Prachovice. Dobře polovina celkové délky nástupiště – od lavičky dál – je zcela bez využití – nemuselo se vůbec stavět, nejspíš u něj nikdy nic nezastaví).

Přitom stačilo v rámci úprav prodloužit kolej č. 5 (to je ta vpravo od návěstidla S3) v přímém směru a zaústit ji např. tzv. „angličákem“ až do koleje č. 7, čímž by se dalo návěstidlo S3 posunout o 100 – 150 m dále směrem na Prachovice a využít tak pro nástupní hranu celý ten štěrkový pás podél autobusového nádraží pro ideální přestup hrana-hrana.

Pokud vystoupíte z vlaku, vaše cestování tím nejspíš skončí a vy nebudete pokračovat autobusem dále, ale Heřmanův Městec bude nejspíš vaše destinace, protože dopravní systém v okolí je nastaven tak, že buď jedete z Přelouče do Heřmanova Městce vlakem nebo jedete z Přelouče autobusem do nějaké okolní obce – nedává moc smysl jet vlakem z Přelouče do Heřmanova Městce a dále pokračovat autobusem, když můžete tím samým nebo jiným autobusem jet rovnou do cíle. Takže se vydáte pěšky do města. A vaše první kroky nepovedou na autobusový terminál, tuto novou honosnou bránu do města, ale povedou přes trávu (resp. bahnitou cestičkou), protože projektant nepočítal s tím, že byste od nástupiště vlaku šli pěšky jinam, než na nástupiště autobusu. Do města se totiž nejrychleji dostanete Jiráskovou ulicí, která končí u nádraží tam, co je na fotce ten červený kombík vpravo vzadu. Schválně… půjdete z nástupiště (tam co stojí ten motorák) do místa, kde stojím a následně kolem toho kruhového objezdu podél sloupků k přechodu a dále doprava nebo to vezmete rovně přes trávu? Trochu mi to připomíná komunistické plánovače sídlišť s jejich pravoúhlými chodníky mezi kterými si lidi vyšlapali diagonální cestičky trávou, protože místo toho, aby projektant kreslil chodníky v trase, kudy chodí lidi, má za to, že lidi jsou jako Pac-Mani, kteří chodí jen v pravoúhlých souřadnicích…

 

Přitom v informačním letáčku to byla idylka sama… Vlaky a autobusy svorně zastavující u jedné nástupištní hrany…

O tom, že manipulační kolej k nákladové rampě zkrátili tak, že nově končí prakticky ještě před nákladovou rampou a místo ní vznikne pravděpodobně za pár let tak akorát neudržované zarostlé rumiště, asi už ani nemá cenu mluvit…

 

Podle mě je nový autobusový terminál v Heřmanově Městci ukázka promarněné příležitosti. A že tomu tak být nemuselo a že pro inspiraci netřeba chodit až do dalekého Finska, můžeme vidět třeba v Břeclavi:

Uherském Brodu:

Opavě:

nebo Třebíči: