Ex libris: 90 let železniční trati Heřmanův Městec – Chrudim město – Borohrádek: mísa koláčů

V té době bydlel v Dolní Rovni vedle dráhy výborný hospodář pan Habětínek, který ovládal jazyk německý a na vojně dosáhl hodnosti „šikovatele“. Pan Habětínek měl velkou radost z tohoto vlakového spojení, a tak nařídil svojí manželce, aby napekla velikou mísu koláčů, aby mohl koláče podat zaměstnancům ve vlaku.
U Platěnic pan Habětínek vlak zastavil a koláče ochotně nabídl. Když se železniční ředitelství dovědělo, že tento dobrý muž vlak zastavil, upozornilo ho, že vlak se zastavovat nesmí, třebaže uznávají jeho ochotu k pohoštění. A když se o této věci dozvěděl Okresní soud v Holicích, uložil panu Habětínkovi „3 dny vazby“.

V té době byl výborný advokát Dr. Voženílek, který každých 14 dní jezdil do Vídně na právní konference. V kavárně ve Vídni se seznámil s osobním lékařem císaře Františka Josefa Dr. Kerclem, který pocházel z Komárna, a zmínil se mu o této záležitosti. Dr. Kercl tlumočil vše císaři. Ten se zasmál a vyslovil v této věci pro pana Habětínka amnestii. Císařská kancelář telegraficky vyrozuměla Okresní soud v Holicích o udělené amnestii, takže trest „3 dny vazby“ odpadl. Pan Habětínek tuto amnestii s radostí uvítal, takže nemusel ve vazbě 3 dny sedět.

J. Vencl, J. Vorel, K. Šustr, M. Teplý, 90 let trati Heřmanův Městec – Chrudim město – Borohrádek, září 1989, vydal ZV ROH železniční stanice Chrudim město na počest 150. výročí železnic na území Československa a u příležitosti 90. výročí zahájení provozu na trati Heřmanův Městec – Borohrádek.